درباره دکتر

دکتر ناهید خواجه وند

متخصص زنان، زایمان و نازایی

خدمات قابل ارائه دکتر

بارداری

مراقبت دوران بارداری وسلامت جنین

غربالگری سرطان

غربالگری سرطان وکولپوسکوپی

ژنیکولوژی

جراحی های ژنیکولوژی
(میومکتومی ویا هیسترکتومی و ...)

جراحی

کلیه جراحی های زیبایی درحیطه زنان

نازایی

نازایی

تنبلی تخمدان

خونریزی های غیر عادی وتنبلی تخمدان