دکتر خواجه وند

بایگانی جراحی های ژنیکولوژی

جراحی میومکتومی چیست و چگونه انجام می‌شود
جراحی های ژنیکولوژی

انجام جراحی میومکتومی در کرج

جراحی میومکتومی در کرج روشی است که برای برداشتن فیبروم‌های رحمی، که توده‌های غیرسرطانی هستند که می‌توانند در رحم ایجاد شوند، استفاده می‌شود. این جراحی

جراحی های ژنیکولوژی
جراحی های ژنیکولوژی

جراحی های ژنیکولوژی

پس از قرار ملاقات با یک متخصص زنان، ممکن است برخی از زنان برای حفظ سلامت خود نیاز به یک روش درمانی داشته باشند. جراحی